Skip Menu Skip Ważne

Ważne

Zapraszamy serdecznie do zgłoszenia udziału w konsultacjach on-line. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza rejestracji.


Wsparcie ucznia powracającego


Polskie dzieci i młodzież powracający wraz z rodzicami z zagranicy są grupą bardzo zróżnicowaną. Różnią się dotychczasowymi doświadczeniami, aktualną sytuacją życiową w jakiej są ich rodziny, a wreszcie stopniem znajomości języka polskiego. Tym co tę grupę łączy jest natomiast konieczność uzyskania wsparcia zarówno ze strony rodziców i rodzin, jak i ze strony szkoły. Rodzice/ opiekunowie mogą przygotować dzieci na zmianę, ale potrzebują bliskiej współpracy z instytucja szkoły oraz kadrą nauczycielską.

Poniżej znajduje się lista zadań dla rodziców/ opiekunów oraz szkoły
i nauczyciela prowadzącego. Podjecie wymienionych działań z pewnością zmniejszy poziom stresu wynikającego z nieuchronnych trudności występujących w procesie adaptacji do nowego środowiska


lista zadań - plik PDFOTWARTA SZKOŁA – POWROTY

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE ON-LINE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Uprzejmie informujemy, iż ponownie uruchamiamy konsultacje on-line dotyczące tematyki powrotów. Ich celem jest wsparcie uczniów i ich rodziców, którzy planują powrót do kraju lub mają trudności adaptacyjne w nowym miejscu zamieszkania. Ponadto na platformie Otwarta Szkoła – Powroty sukcesywnie będą ukazywały się materiały przygotowane przez uznanych psychologów i pedagogów, stanowiące pomoc nie tylko dla rodziców, ale również i dla nauczycieli, którzy na co dzień borykają się z problemami adaptacji i reintegracji dzieci powracających z zagranicy.

Pierwsze spotkanie on-line zaplanowane jest na 8 marca 2015 r. w godz. 20.00 – 21.30 polskiego czasu, które poprowadzi Anna Jurek – psycholog międzykulturowy, edukator i trener antydyskryminacyjny; absolwentka Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizująca się w tematyce akulturacji oraz pracy z dziećmi i rodzinami migrantów.

Drugie spotkanie on-line odbędzie się 20 marca 2015 r. w godz. 20.00 – 21.30 czasu polskiego, a poprowadzi je Halina Grzymała-Moszczyńska, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownik Zakładu Psychologii Religii. Pani Profesor specjalizuje się w psychologii kulturowej i zajmuje się badaniami nad akulturacją w Polsce uchodźców oraz innych grup migrantów. Prowadzi też badania nad procesem akulturacji Polaków wyjeżdżających za granicę oraz treningi z zakresu komunikowania i negocjacji międzykulturowych.

Zapraszamy serdecznie do zgłoszenia udziału w konsultacjach on-line. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza rejestracji. Warunkiem udziału w konsultacjach on-line będzie otrzymanie potwierdzenia rejestracji i kodu dostępu do platformy „Otwarta Szkoła – Powroty”.


Skip Przewodniki

Przewodniki

TU MOŻNA POBRAĆ "PRZEWODNIK PO POLSKIEJ SZKOLE"

Przewodnik - część pierwsza
wersja językowa:
Polska, Angielska, Niemiecka, Rosyjska, Francuska

Przewodnik - część druga
wersja językowa:
Polska, Angielska, Niemiecka, Rosyjska, Francuska

Przewodnik - część trzecia
wersja językowa:
Polska, Angielska, Niemiecka, Rosyjska, Francuska

czesc3

Przewodnik - część czwarta
wersja językowa:
Polska, Angielska, Niemiecka, Rosyjska, Francuska

czesc4

Skip Ważne linki