Skip Menu

Doradztwo dla uczniów
przybywających z zagranicy
i szkół przyjmujących

Jest to zespół działań służących udzieleniu wsparcia informacyjnego uczniom, rodzicom, a także placówkom szkolnym i organom prowadzącym szkoły w zakresie integracji ucznia przybywającego do polskiego systemu oświaty.

Działania te prowadzone są w ramach realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą projektu systemowego Otwarta Szkoła System Wsparcia Uczniów Migrujących i jest zadaniem dopełniającym pozostałe działania realizowane w ramach projektu, umożliwiając objęcie całościową, kompleksową opieką edukacyjną ucznia migrującego – zarówno, gdy przebywa on za granicą, jak i w sytuacji, gdy wraca do kraju.

Naszym celem jest stworzenie łatwo dostępnej przestrzeni w sieci Internet, pełniącej rolę centrum doradztwa do spraw powrotu i integracji w polskiej szkole.

Na portalu znajdziecie Państwo wiele różnych materiałów informacyjnych. Będzie on aktualizowany na bieżąco, modyfikowany i z założenia „tętniący życiem”, dzięki pracy doradców, administratora oraz aktywności odwiedzających. Umożliwi nie tylko bierne zapoznanie się z zamieszczonymi materiałami, lecz także bezpośredni kontakt z naszymi doradcami, merytorycznie przygotowanymi i gotowymi do udzielenia wszelkich istotnych informacji przy podejmowaniu decyzji o powrocie, wyborze szkoły, przyjęciu, a następnie właściwej organizacji procesu integracji w środowisku szkolnym.


Skip Przewodniki

Przewodniki

TU MOŻNA POBRAĆ "PRZEWODNIK PO POLSKIEJ SZKOLE"

Przewodnik - część pierwsza
wersja językowa:
Polska, Angielska, Niemiecka, Rosyjska, Francuska

Przewodnik - część druga
wersja językowa:
Polska, Angielska, Niemiecka, Rosyjska, Francuska

Przewodnik - część trzecia
wersja językowa:
Polska, Angielska, Niemiecka, Rosyjska, Francuska

czesc3

Przewodnik - część czwarta
wersja językowa:
Polska, Angielska, Niemiecka, Rosyjska, Francuska

czesc4

Skip Ważne linki